info@iqreal.sk    0949 600 099   if social facebook box white 608241

HYPOTEKÁRNE PORADENSTVO

V rámci našej činnosti zastrešujeme aj hypotekárne poradenstvo, ktoré nevyhnutne patrí k obchodu s nehnuteľnosťami. Vďaka tejto službe vieme klientom v spolupráci so znalcom i druhou stranou nastaviť plán, a to najmä pri kúpe nehnuteľnosti tak, aby dokázali bez problémov zafinancovať vybratú nehnuteľnosť, poprípade jej rekonštrukciu či iné úpravy.