info@iqreal.sk    0949 600 099

Operačný program ľudské zdroje

Naša spoločnosť je zapojená do nasledujúceho projektu:

Názov projektu: IQ Reality s.r.o. - Podpora pracovných miest v Sabinove

Kód projektu: 312031U227


Trvanie projektu: 9/2019 – 5/2022

Typ projektu: Dopytovo orientovaný projekt

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán: Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje


www.ia.gov.sk                        www.esf.gov.sk                                   www.employment.gov.sk
 
Viac informácií o publicite nájdete v linkoch nižšie.