info@iqreal.sk    0949 600 099

Blog

Inovácie na katastri pokračujú

kataster nehnuteľností elektronizácia reality sabinov

V roku 2012 sa začalo reálne hovoriť o elektronizácii katastra, čo malo zmierniť byrokraciu a uľahčiť a zjednodušiť klientom komunikáciu s úradmi. Celkovo malo ísť o 45 elektronických služieb, čo sa ale v predpokladanej lehote zrealizovať nepodarilo. Plán začal naberať reálne kontúry až v septembri 2015, kedy bolo publikovaných prvých 15 elektronických služieb. Následne však prišla trojročná odmlka a plán priblížiť kataster ľuďom opäť ostal v úzadí. V júli tohto roku však denník Pravda prišiel s informáciou, že elektronizácia katastra bude v októbri tohto roku zavŕšená, a teda ponúkne verejnosti zvyšných 30 elektronických služieb.

Ako ušetriť 15 € na poplatkoch katastru?

kolok na kataster

Mnohí z Vás už určite vybavovali na úradoch rôzne zápisy, prepisy, vyhotovovania dokladov, či všelijaké iné záležitosti, pri ktorých bolo nutné, resp. zákonom dané, zaplatiť kolky či iné poplatky.
Inak tomu nie je ani na katastrálnom úrade, pri úkone nazývanom „vklad do katastra nehnuteľností“, ktorým si musia prejsť všetci, ktorí sa rozhodli kúpiť si nehnuteľnosť.
V prípade, že spolupracujete s realitnou kanceláriou, tento a podobné poplatky sú zahrnuté v odmene pre realitnú kanceláriu. No čo ak sa s predajom či kúpou trápite sami?