info@iqreal.sk    0949 600 099   if social facebook box white 608241

Obmedzenie pri prevode poľnohospodárskej pôdy je minulosťou

obmedzenia pri prevode pôdy zrušené

Zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. Takýto verdikt vyhlásil Ústavný súd k § 4, § 5 a § 6, ktorý bol publikovaný dňa 11. 02. 2019.

Práve tieto paragrafy obsahovali obmedzenia pri prevode pozemkov, ako napríklad prednosť osôb vykonávajúcich poľnohospodársku výrobu pri prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, povinnosť zverejniť ponuku na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku na úradnej tabuli obce a v registri Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, či povinnosť preukázať splnenie podmienok nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.
Súd ale rozhodol, že od 11. 02. 2019 tieto ustanovenia strácajú účinnosť a prevod poľnohospodárskych pozemkov je od tohto dátumu bez obmedzení, t. j. prevod bude prebiehať podľa štandardných podmienok, ako pri akýchkoľvek iných pozemkoch. K prevodu vám teda bude stačiť kúpna zmluva spolu s návrhom na vklad a uhradenie správneho poplatku bez toho, aby ste boli osobou, ktorá vykonáva poľnohospodársku činnosť.