info@iqreal.sk    0949 600 099   if social facebook box white 608241

Požiadajte si o daňový bonus k hypotéke!

daňový bonu k hypotéke

Ak ste uzavreli zmluvu po 31. 12. 2017, máme pre Vás dobrú správu. Pri úveroch na bývanie môžete využiť daňový bonus na zaplatené úroky!

Výška daňového bonusu je 50 % zo zaplatených úrokov za príslušný rok, najviac však iba do 400 € ročne. Výška úrokov sa vypočítava  z poskytnutého úveru, no maximálne do výšky  50.000,- €. V praxi to znamená, že aj v prípade, že vám banka poskytla vyšší úver, daňový bonus sa vám vypočítava iba zo sumy 50.000,- €. Tento nárok vám vzniká na 5 rokov a prvýkrát si ho môžete uplatniť po skončení zdaňovacieho obdobia, a to v nasledujúcich formách:

  • pri podaní daňového priznania, na základe predloženia dokladu vystaveného bankou poskytujúcou hypotéku
  • pri vykonaní ročného zúčtovania zamestnávateľom pre zamestnanca na základe nim predloženého dokladu vystaveného bankou poskytujúcou hypotéku

Je nutné ustriehnuť si, či banka, v ktorej máte hypotekárny úver, vydáva tento doklad automaticky alebo je nutné o neho požiadať, aby ste ho stihli získať v lehote na podanie daňového priznania.

Rovnako je potrebné splniť pár základných podmienok ako je vek od 18 do 35 rokov a priemerný mesačný príjem, ktorý môže byť najviac 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca na SR za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie.