info@iqreal.sk    0949 600 099   if social facebook box white 608241

Vinkulovaný vklad – bezpečná platba pri kúpe nehnuteľnosti

foto k blogu, vinkulácia

V prípade, že ste sa rozhodli kúpiť si nehnuteľnosť a nebudete ju financovať úverom, ale vlastnými prostriedkami, ostáva bezpečnosť prevodu financií na vás. Existuje mnoho spôsobov, ako úhradu zrealizovať, no jedným z tých bezpečnejších je vinkulovaný vklad. A čo to vinkulovaný vklad vlastne je?

 

Pri kúpe nehnuteľnosti predávajúci s kupujúcim uzatvárajú kúpnu zmluvu a spolu s návrhom na vklad ju zanesú na príslušný katastrálny úrad. Týmto úkonom však ešte nenastáva zmena vlastníka. Zjednodušene, ide len o nejaký podnes pre kataster na zrealizovanie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Až keď kataster tento vklad povolí a vydá právoplatné rozhodnutie o povolení vkladu, nehnuteľnosť získa nového majiteľa. Štandardná lehota pri tomto úkone je však 30 dní, a tiež nikto navrhovateľom nezaručí, že vklad povolený bude. Preto je dôležité vedieť uschovať finančné prostriedky vyhradené na úhradu nehnuteľnosti tak, aby obe zúčastnené strany mali istotu po celé obdobie od podpísania zmluvy po povolenie vkladu, že peniaze nebudú použité na nič iné alebo že sa nepreruší konanie na katastri. Vinkulovaný vklad teda znamená, že banka na účte kupujúceho zmrazí potrebnú čiastku, s ktorou ani jedna zo zmluvných strán počas doby vinkulácie nemôže disponovať,  a to obvykle na 60 – 90 dní.  Banka  peniaze môže previesť na účet predávajúceho až po predložení rozhodnutia o povolení vkladu alebo listu vlastníctva, kde je uvedený nový vlastník. V prípade, že konanie bude prerušené, peniaze budú po uplynutí doby, na ktorú bol vklad vinkulovaný, opäť sprístupnené kupujúcemu. Poplatky za túto službu sú individuálne podľa výberu banky.