info@iqreal.sk    0949 600 099   if social facebook box white 608241

Koľko zaplatíte za pripojenie inžinierskych sietí pri stavbe domu?

prípojky siete, iq real, realitka

Ak ste kúpili alebo zdedili pozemok a rozhodli ste sa ísť do stavby vlastného domu, musíte rátať s mnohými vecami. So samotnou výstavbou totiž súvisí mnoho krokov, ktoré je potrebné zaradiť do svojho ako časového, tak i finančného plánu. Jednou z dôležitých súčasti realizácie je aj zavedenie prípojok, resp. inžinierskych sietí, o čom mnohí z nás nemajú takmer žiaden prehľad. My sa na túto problematiku dnes pozrieme z pohľadu financií a zosumarizujeme si celkové aktuálne výdavky pri každej z nich.

 

 1. Voda

Zdroj pitnej alebo úžitkovej vody môžete získať dvoma možnosťami. Prvou z nich je pripojenie sa k verejnému vodovodu, druhou je vyvŕtanie vlastnej studne, pričom zdroj vody sa nesmie prepojiť s verejným rozvodom vody a musí prejsť kontrolou kvality.
My sa ale budeme bližšie zaujímať o tú prvú variantu.
Po podaní žiadosti máte čas 3 mesiace na prípravy, ako sú výkopové a zemné práce určené na osadenie vodovodnej šachty. Následne vás z vodárni prídu napojiť k verejnému vodovodu, no od šachty k nehnuteľnosti sa už musíte pripojiť sami.

Z finančného hľadiska celý postup vyzerá nasledovne:

 • realizácia zemných a výkopových prác a osadenie šachty (svojpomocne)
 • šachta s priemerom 1 m (234,- € s DPH)
 • vodomerná zostava (130,- € s DPH)
 • doprava (individuálne podľa reálnych nákladov pracovníkov vodárenskej spoločnosti)

V súčasnosti je spustený aj projekt „prípojka za 1 €“, ten je však ohraničený ročným odberom
vody a pri novostavbách sa veľmi neodporúča. Bližšie informácie si ale viete vyhľadať
na stránke www.vodarne.eu.

 1. Elektrina

Pri elektrickej prípojke platíte distribučnej spoločnosti výhradne pripojovací poplatok.
Ten sa ale líši s ohľadom na to, o aký druh odberu ide. Pri jednofázovom odbere s hodnotou 25 A (ampér) je cena za pripojenie 62,50 € s DPH. Ak sa rozhodnete pomocou elektriny aj vykurovať a plánujete využívať tepelné čerpadlo, budete potrebovať trojfázový odber,
teda 3 x 25 A (kedy je podmienkou pripojenia aj zavedenie blokovacieho kábla priamo
od elektromera k čerpadlu). Tu sa cena za pripojenie zvyšuje na 189 € s DPH. Samozrejme, spomenuli sme len dve najbežnejšie varianty, no istič si podľa potreby môžete zvoliť aj s vyššou amperickou hodnotou, a to od 25 až do 400 ampérov.
Nemali by ste ale zabúdať na ostatné náklady súvisiace s pripojením, ako nákup materiálu, či poplatok za revíznu správu, ktoré sa pohybujú v rôznych cenových kategóriách, v závislosti od cenníkov dodávateľa.

 1. Plyn

Pripojovací poplatok pri plynovej prípojke v kategórii domácnosť je v súčasnosti vo výške 157,66 €, táto suma je však iba fixná časť ceny za pripojenie.
Do úvahy ja ale potrebné brať aj pohyblivú časť, kde sú zahrnuté najmä tieto položky:

 1. zemné prácev závislosti od polohy umiestnenia PP a vzdialenosti od bodu napojenia PP na DS (potrebné zohľadniť zhotovenia montážnej jamy)
  b) potrubný PE materiál 
  c) projektová dokumentácia PP 
  d) geodetické zameranie plynárenského zariadenia
  e) práce rev. technika (+odovzdanie dokladov SPP-D)
  f) cena skrinky (DRZ) s regulátor tlaku plynu (RTP) do 6 m3/hod (od 240-300 €)
  g) osvedčenie k PD pre VTZ + prvá úradná skúška STL prípojky
 1. Kanalizácia

S kanalizačnou prípojkou je opäť spojený výkop, ktorý si môžete zrealizovať vo vlastnej réžii. Nutnou investíciou je však kanalizačná šachta. Ak hovoríme o štandardnej šachte do hĺbky 2 metrov, s priemerom 160 cm, cena je 132 €. Variabilnou položkou je ale šachta, ktorá vedie od hranice pozemku k stavbe. Tá sa logicky mení v závislosti od dĺžky pozemku, teda čím dlhšia je vzdialenosť, tým viac musíte kopať, tým viac metrov šachty musíte použiť a teda, zaplatíte viacej. Nezanedbateľnou položkou je ešte poplatok za technickú kontrolu vo výške 18,50 € a doprava zhotoviteľovi.