info@iqreal.sk    0949 600 099

Inovácie na katastri pokračujú

kataster nehnuteľností elektronizácia reality sabinov

V roku 2012 sa začalo reálne hovoriť o elektronizácii katastra, čo malo zmierniť byrokraciu a uľahčiť a zjednodušiť klientom komunikáciu s úradmi. Celkovo malo ísť o 45 elektronických služieb, čo sa ale v predpokladanej lehote zrealizovať nepodarilo. Plán začal naberať reálne kontúry až v septembri 2015, kedy bolo publikovaných prvých 15 elektronických služieb. Následne však prišla trojročná odmlka a plán priblížiť kataster ľuďom opäť ostal v úzadí. V júli tohto roku však denník Pravda prišiel s informáciou, že elektronizácia katastra bude v októbri tohto roku zavŕšená, a teda ponúkne verejnosti zvyšných 30 elektronických služieb.

 

Medzi najzásadnejšie zmeny, ktoré táto elektronizácia prinesie, budú patriť najmä možnosť zmeny priezviska na liste vlastníctva, žiadosť o aktualizáciu údajov či použiť elektronicky získané dokumenty na právne účely (napr. výpis z listu vlastníctva).

Pre občana to bude znamenať jedno – na katastrálnom portáli bude dostupný dokument, ktorý  inštitúcie či úrady budú môcť nájsť a použiť bez toho, aby ho žiadali od dotknutej osoby v listinnej podobe. Štát týmto krokom plánuje zamedziť opakované vyžadovanie dokumentov a zvýšiť tak transparentnosť vo verejných inštitúciách.

Očakáva sa, že najviac využívanou zmenou by mohla byť možnosť sledovať zmeny na liste vlastníctva, a tiež SMS služba, ktorá vám zmeny oznámi.

Čo sa týka lehôt na vklad, aj po elektronizácii zatiaľ zostanú nezmenené. Katastru sa podarilo výrazne urýchliť iba jednu z lehôt, a to pri prípadoch, keď sa predáva nehnuteľnosť zaťažená hypotékou. Kataster doteraz vždy konal až na základe kvitancie vystavenej bankou, ktorá týmto dokumentom potvrdila splatenie úveru. Pôvodnú 60 dňovú lehotu sa podľa najnovších informácií podarilo skrátiť až na neuveriteľných 5 dní, čo výrazne pomôže mnohým občanom, ktorých nehnuteľnosti sú zaťažené záložným právom.