info@iqreal.sk    0949 600 099   if social facebook box white 608241

Ako ušetriť 15 € na poplatkoch katastru?

kolok poplatok na katastri

Mnohí z Vás už určite vybavovali na úradoch rôzne zápisy, prepisy, vyhotovovania dokladov, či všelijaké iné záležitosti, pri ktorých bolo nutné, resp. zákonom dané, zaplatiť kolky či iné poplatky.
Inak tomu nie je ani na katastrálnom úrade, pri úkone nazývanom „vklad do katastra nehnuteľností“, ktorým si musia prejsť všetci, ktorí sa rozhodli kúpiť si nehnuteľnosť.
V prípade, že spolupracujete s realitnou kanceláriou, tento a podobné poplatky sú zahrnuté v odmene pre realitnú kanceláriu. No čo ak sa s predajom či kúpou trápite sami?


Aj napriek tomu, že s týmito poplatkami, viac – menej, všetci rátame, nie vždy vieme, v akej výške by mali byť (prípadne mohli by), ako tie zaplatené služby vôbec majú vyzerať a aké podmienky nám v tomto smere stanovuje zákon.
Jednou takouto pozitívnou službou, resp. možnosťou, ktorú ponúka katastrálny úrad, konkrétne katastrálny portál, je „Oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad“. Ide o formulár, ktorým navrhovateľ na vklad vopred poskytne informácie katastrálnemu úradu online formou. Cena kolku sa po vyplnení a odoslaní tohto formulára znižuje o 15 €. Čiže z pôvodných 66 € (ak hovoríme o normálnom vklade s 30 dňovou lehotou) sa suma znižuje na 51 €.

Postup je nasledovný:

  1. V prehliadači zadajte stránku katasterportal.sk
  2. V stĺpci naľavo dole, medzi elektronickými formulármi, nájdete „Podanie oznámenia o zamýšľanom návrhu na vklad“.
  3. Po kliknutí naň sa vám zobrazí karta s možnosťami, ktoré postupne vypĺňate podľa Kúpnej zmluvy krok po kroku.
  4. Na konci si oznámenie vytlačíte, navrhovatelia ho podpíšu a priložíte ho ku Kúpnym zmluvám a k Návrhu na vklad a všetko to odnesiete na katastrálny úrad.
  5. Posledným krkom je už len zakúpenie si spomínaného 51 eurového kolku, ktorý priložíte k vyššie uvedeným dokumentom.

Ak by ste si predsa len nevedeli rady alebo máte iné otázky či požiadavky, neváhajte kontaktovať našu realitnú kanceláriu!