info@iqreal.sk    0949 600 099

Čo pre stavebníka ponúka projekčná činnosť a inžiniering?

 

     Plánujete stavať dom? Komplikuje sa vám vydanie stavebného povolenia? Riešite konštrukčný problém na stavbe? Materiál mešká a robotníci vás hádžu na druhú koľaj? Riešením je využiť služby projekčnej činnosti a inžinieringu. 

Dobrá stavba začína dôkladne spracovaným plánom. Hádam každý z nás sa stretol s pojmom projekt, najmä ak túži po rodinnom domčeku a prelistoval už hádam desiatky katalógov, prelustroval desiatky stránok na internete. Projekt je vlastne výsledkom projekčnej činnosti a na internetových stránkach či v katalógoch mnohých firiem nájdete množstvo typizovaných projektov s dokumentáciou skoro na počkanie. Ale... 

Projekčná a inžiniering

     Neexistujú ľudia s rovnakými požiadavkami, neexistujú rovnaké pozemky, rovnaké podmienky pre stavbu. Preto sa nečudujeme, že človek strávi listovaním v katalógoch celé hodiny i dni, než si často s upustením od požiadaviek a kompromismi vyberie ten svoj projekt. Páči sa vám, ale máte príliš úzky pozemok, okná by ste chceli mať na inej strane, neviete ako by ste dom osadili, chceli by ste priznaný krov, väčšie okná... A od 1.1.2021 aj prísnejšia legislatíva v smere vydania stavebného povolenia kvôli náročnejším požiadavkám na tepelnoizolačné vlastnosti a energetickú náročnosť novostavieb, ktoré musia spĺňať kritéria rodinného domu triedy A0. No viete si vybrať?

...projekčná činnosť a inžiniering ako pomoc stavebníkom pri plnení snov o lepšom bývaní...     

     Vieme vám ponúknuť služby projekčnej činnosti a dokonca aj  inžinieringu  bez takýchto kompromisov a s vyriešením dôležitých otázok. Napríklad aj v oblasti aktuálnych dotácií a grantov, ktoré k výstavbe môžete využiť. Vy ste ten, kto predostrie svoje požiadavky, čo od svojho budúceho rodinného sídla očakáva a my sme tí, ktorí vám už pri formovaní projektu poradia, pomôžu. A zároveň -  priamo sa zúčastňujete na procese vypracovania projektu na rodinný dom, takže toľko upustení od svojich požiadaviek a toľko kompromisov už nebude potrebné. A je jedno, či chcete stavať nový dom, alebo rekonštruovať starý. 

     Architektonická činnosť má svoje fázy – prípravná – kedy sa zhodnotí konkrétny pozemok, budova, klient oboznámi architekta so zámermi a následne sa vypracuje predbežný odborný odhad výšky investície. Nasleduje vypracovanie architektonického návrhu s obsahom urbanistickej, architektonicko-výtvarnej, dispozično-prevádzkovej, interiérovej, konštrukčnej a materiálovej stránky stavby.  Po schválení sa vypracúva projektová dokumentácia k územnému a stavebnému konaniu pre vydanie stavebného povolenia. Ak je nutné riešiť niektoré špecifické problémy ako ochranné pásma, územný plán a iné, nastupujú služby inžinieringu, kým nedospejeme s klientom k vybaveniu povolení. Vyberieme spoľahlivých dodávateľov a v realizačnej fáze poskytujeme konzultácie k projektovej dokumentácii pri zodpovedaní otázok k projektu – tzv. technická podpora.

 Medzany 5Medzany 3

                               Vizuálna časť urbanistického návrhu.                                           Architektonický návrh - vizualizácia.

     Po tomto zhrnutí sa jedna skupina ľudí  rozhodne predsa len zveriť výstavbu do rúk nám a to by sme aj odporúčali – zveriť stavebné a odborné práce jednej firme, ktorá vám dá na dom záruku. Odpadne vám týmto kopec starostí. V takom prípade riešime poskytovanie služieb inžinieringu a technickej podpory ako jeden balík k výstavbe. Nemusíte sa starať o všetky „vybavovačky“ ani o zosynchronizovanie dodávateľov, či výber cenovo a kvalitatívne najlepších materiálov, toto všetko spravíme za vás my. A ešte jeden bonus navyše? Pri stavbe domu A0 sa už nezaobídete bez obnoviteľných zdrojov energie a my sledujeme dotácie zo strany štátu v tomto smere a riešime financovanie stavby aj s využitím dostupných grantov a dotácií.

     Riešením je aj zadávať jednotlivé etapy stavby rôznym firmám – no pozor, vytvárate tu priestor na výhovorky – stačí zatekanie okolo komína a murár sa bude vyhovárať na klampiara, klampiar na murára a pri tomto dohadovaní vy budete ten, komu bude počas dažďov tiecť dole komínom, nie im.  Preto odporúčame vybrať jednu firmu – ideálne minimálne po fázu holodomu. Viete, kto nesie za prípadné chyby zodpovednosť, viete si zmluvne ošetriť záruku za stavbu a viete, voči komu si reklamáciu bez okolkov uplatniť.

Medzany orez

...a čo svojpomocníci? Aké výhody im prinesie využitie služieb projekčnej činnosti a inžinieringu?

     A napokon skupina šikovných chlapov (aj žien) s celým osadenstvom ochotnej rodiny či kamarátov a odvážia sa k výstavbe svojpomocne. No naše služby sú smerované aj takýmto ľuďom. Nehovoriac o tom, že svojpomocná výstavba je veľmi krátke slovné spojenie na vyjadrenie všetkého, čo stavebníka čaká. Ok – projekt si zväčša každý dá vypracovať architektovi, s čím vám radi pomôžeme, ale nasleduje územné konanie, stavebné konanie, vyňatie pôdy, povolenia z dotknutých inštitúcií – od pamiatkárov, správcov povodí, leteckého úradu, dopravného inšpektorátu, elektrární, plynární, vodární... a to sme len pri papierovačkách, kde vám pomôžu najmä služby inžinieringu, ktoré ponúkame. V praxi sa často stáva, že celý byrokratický proces vie byť v konečnom dôsledku aj dlhší ako samotná realizácia výstavby, obzvlášť, ak musíte chodiť aj do zamestnania a na každý úrad zvlášť si brať dovolenku, povedzme si úprimne – niekedy aj zbytočne, lebo dostanete len požiadavku na ďalších XYZ dokladov.  A v takom prípade je naozaj lepšie dovolenku usporiť na stavbu alebo na čas venovaný rodine a radšej zveriť tento proces firme. Náš čas patrí vám a podstatne si skrátite celý byrokratický proces. Zárukou sú dlhoročné skúsenosti, znalosti úradov a ich požiadaviek a tiež pracovný čas vyhradený na vyriešenie problémov rýchlo, spoľahlivo a presne. Pri dnešnom raste cien materiálov to napokon bude predstavovať  prínos – ušetrené peniaze vďaka možnosti urýchlenia stavby. A o to vám predsa ide, ak ste sa rozhodli pre svojpomocnú výstavbu. 

Ostane, svojpomocníkov čaká celý rad ďalších vecí, ktoré budú musieť riešiť pri samotnej stavbe – zameranie stavby, objednanie rýpadla, objednanie betónu, prieskum trhu materiálov – betón, debniace tvárnice, murivo, armovacie železo, štrk, lepenky, klince, drevo, krytina, okná... objednanie dovozu, objednanie spoľahlivých majstrov, ľudí a ešte to celé zosynchronizovať a ďakovať za priaznivé počasie, ktoré sa objednať nedá. Aj toto ponúka inžiniering. No aj keď všetko toto zvládnete – možno na chvíľu zistíte, že niečo z projektu by ste zmenili, niečo neviete konštrukčne vyriešiť a – jednou z oblastí služieb projekčnej činnosti je aj technická podpora a konzultácie v priebehu realizácie stavby. Napr. neviete, ako ukotviť schodisko, rozhodli ste sa pre strop s priznaným krovom, chcete väčšie okienko v špajzi, rozmýšľate o vhodnom výbere dvier na terasu – hliník, drevo, plast, trojsklo, zasúvačky, otváračky... Verte, otázok bude dosť. Takže, ak Vás niečo zaskočí, sme tu pre vás a radšej konzultovať zmeny s naším odborníkom, ako potom minúť kopec peňazí na dodatočné opravy, ktoré nemusia znamenať bezpečnosť a funkčnosť stavby. Tieto otázky posúdime z technického, požiarneho, hygienického, statického hľadiska, aby všetko bolo ako má byť a nevytvárali sa chyby v podobe tepelných mostov s plesňami, úniky tepla, alebo nebodaj vážne statické defekty stavby.

 

     Nemusíte mať obavy otvoriť dvere na našej kancelárii. Nie sme právnici, ktorí si vraj účtujú už aj za tento úkon. Prídete, predostriete svoj problém a po vzájomnej dohode na podmienkach vám vypracujeme riešenie.  Vy sa rozhodnete ako budeme spolupracovať, bez toho, aby vám za položenie otázky účtoval ktokoľvek čo i len cent. A ešte jedna vec - každý stavebník povie - NIKDY NEZANEDBAJ ZÁKLADY, LEBO TOTO SA UŽ NEDÁ OPRAVIŤ. Viete, že základom je kvalitne spracovaný projekt a spoľahlivý konzultant?  Tešíme sa na vás a aj na spoločný úspešný výsledok.