info@iqreal.sk    0949 600 099

Od januára platia pri stavbe domov nové pravidlá

Od januára platia pri stavbe domov nové pravidlá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na prevádzku budov sa v Európe spotrebuje asi 40 % všetkej vyrobenej energie. V rodinných domoch pritom pripadá až 70 % na vykurovanie, 20 % na prípravu teplej vody a asi 10 % sa minie na osvetlenie a fungovanie spotrebičov. Je tu teda veľký priestor na šetrenie energiou, respektíve na to, aby sme pri jej výrobe neroztáčali špirálu klimatických zmien. Nové budovy na Slovensku, na ktoré bude podaná žiadosť o stavebné povolenie po 31. decembri 2020, musia spĺňať štandard takmer nulového domu - takmer nulovú spotrebu energie. Každá jedna nová budova vrátane rodinných domov musí spĺňať prísny parameter energetickej triedy A0.

 

Najdôležitejším hodnotiacim kritériom je tu spotreba tepla, resp. energie na vykurovanie. Podľa nej sa domy označujú ako nízkoenergetický, ultranízkoenergetický alebo dom s takmer nulovou spotrebou energie. Kým do konca roka 2020 museli všetky nové rodinné domy splniť požiadavky na kategóriu ultranízkoenergetický s potrebou energie na vykurovanie max. 40,7 kWh/m² na rok, po novom roku 2021, konkrétne od 01.01. budú musieť všetky novostavby rodinných domov dosiahnuť kategóriu takmer nulovej spotreby energie, v ktorej na vykurovanie stačí menej než 20,4 kWh/m² za rok.

Pri dosiahnutí kritéria takmer nulovej potreby energie treba myslieť na mnohé aspekty, ktoré môžu minimalizovať tepelné straty a v maximálnej miere využiť zisky. Tými najdôležitejšími sú tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcií tvoriacich obálku budovy, a to vhodným tvarom budovy, vhodnou orientáciou na svetové strany, či spôsob vetrania. Všetky tieto faktory treba hodnotiť komplexne a pri návrhu zohľadňovať dopad na celkovú energetickú bilanciu.

Aj s jednovrstvovou obvodovou stenou sa môže dostať dom do štandardu A0, pokiaľ dosahuje požadované parametre. Pri návrhu tvaru treba ale veľmi dobre zvážiť zložité tvary a výstupky, ktoré často vedú k zložitým detailom a výrazným tepelným stratám, čo zvyšuje spotrebu energie hlavne na vykurovanie.

V prípade dvojpodlažného domu netreba navrhovať podľa odborníkov toľko technických zariadení ako pri bungalove, aby sa znížila potreba primárnej energie pod hraničnú hodnotu triedy A0 (54 kWh/meter štvorcový/rok).

 

Čo je rekuperácia?

Princíp rekuperácie spočíva v tom, že čerstvý vzduch sa do interiéru privádza cez tepelný výmenník – v tomto výmenníku sa vzduch privádzaný z exteriéru ohreje teplom, ktoré sa odoberie z odpadového vzduchu odvádzaného z vnútorného prostredia. Tepelná účinnosť rekuperačných jednotiek sa udáva v % a vyjadruje, koľko tepla sa z odvádzaného vzduchu získa. Hodnoty nad 70 % sa považujú za dobrú účinnosť, hodnoty nad 90 % sa klasifikujú ako špičkové.