info@iqreal.sk    0949 600 099

Rast cien bytov sa v septembri zastavil

Rast cien bytov sa v septembri zastavil

V treťom štvrťroku sa rast cien bytov na Slovensku výrazne spomalil. V niektorých regiónoch môžeme vidieť aj mierny pokles a dôvodom nie je len vplyv pandémie na realitný trh, ale aj hlavne fakt, že drahšie byty v novostavbách sa z predaja rýchlo vytrácajú a priemer cien tak klesá.

 

Kým v druhom štvrťroku počas prvej vlny koronakrízy nastal v predaji bytov výrazný útlm, záujem o rekreačné nehnuteľnosti výrazne stúpol, čo sa prejavilo aj na ich cenách. Tie stúpli medziročne o 15,6 % a štvrťročne o takmer 6 %, pričom priemer najviac potiahol Prešovský kraj s Vysokými Tatrami a to 14,8 %, Trenčiansky s 10,2 % a nakoniec Bratislavský kraj s 9,5 %. Nárast sme zaznamenali aj čo sa týka chát. Za trištvrte roka sa predávalo až o 25 % chát a chalúp viac, ako za celý rok 2019.

Podľa údajov realitného portálu sa dlhodobý turbulentný rast cien bytov na jeseň zastavil. Najvýraznejšie to môžeme pozorovať na segmente                2-izbových bytov, kde ceny v niektorých okrajových častiach ako sú Košice III a IV, ale aj v silných krajských mestách v Trnave či Nitre mierne klesajú. Trend sa dotkol aj Prešova, Trenčína a niektorých častí Bratislavy, aj keď zatiaľ štatisticky len minimálne. Spomalenie cien je veľmi relatívne, keďže v poslednom období bol rast cien naozaj dynamický. Len v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka 2019 sú v Bratislave v priemere vyššie o 8,3 %, a v Košiciach o 13,6 %. V ostatných krajských mestách je to niekde v strede na úrovni 11,7 %. Navyše, centrá metropol západu i východu si už tradične držia špecifickú pozíciu a ceny bytov v nich stále rastú. V Bratislave I sa ceny 2-izbákov za posledný štvrťrok zvýšili až o 9,3 %, kde zatiaľ v centre Košíc len o 0,4 %.

Pri 3-izbových bytoch je situácia trochu rozdielna. Zaznamenané poklesy cien boli len minimálne a to len 0,8 – 2,7 %  a to aj tak len v niektorých lokalitách. Vo väčšine regiónov majú stále stúpajúci charakter, aj keď síce pomalší. Okrem najlukratívnejších častí ako je Bratislava I či Košice I stúpli ceny väčších bytov výraznejšie. V Bratislave III o 10 % a Prešove o necelých 10%, konkrétne 9,6 %. Aj tu je vo väčšine regiónov príčinou stagnácie, podobne ako pri 2-izbových a dôvodom je vypredanie novostavieb.

Na konci septembra sa však situácia trochu zmenila. Po uvoľnení pandemických opatrení a koncom dovolenkovej sezóny dopyt mierne klesol a s ním sa spomalil aj rast cien. V slovenskom priemere klesol o 0,4 %. Ceny menších rekreačných nehnuteľností stále rástli v Nitrianskom na úrovni 6,2 % a v Žilinskom kraji so 4,2 %. V Trnavskom a Prešovskom kraji však vidno klesajúci trend. Analytici očakávajú oživenie tohto segmentu v druhej vlne pandémie a s príchodom lyžiarskej sezóny.